เตาเผาถ่านแบบ 200 ลิตร

ตัวถังที่ใช้ทำเตาถ่าน

ถังน้ำมัน 200 ลิตร 1 ถัง

รังผึ้ง ห่างกัน 1 นิ้ว

ตะแกรงรองฟืน สูง 11 เซนติเมตร

ไม้สำหรับทำถ่าน

ดินเหนียว

สายรัดถัง

ฝาปิด (มีรูเล็กๆ เจาะตรงกลาง)

โบลเวอร์ (ช่วยเพิ่มออกซิเจน)

เวลาที่ใช้ในการเผาถ่าน

ประมาณ 1-2 ชม. ขึ้นอยู่กับไม้ที่ใช้ในการเผา

 

ขั้นตอนในการทำถ่านอัดแท่ง

มี 2 วิธี

  1. แบบต้มแป้ง
  2. แบบโรยผงแป้งรวมกับถ่าน และเอาน้ำใส่ที่หลัง

อุปกรณ์ที่ใช้

1.แป้งมันสำปะหลัง 1 ทัพพี หรือ ครึ่งขีด

2.น้ำ 1 ลิตร

3.ผงถ่าน 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนการทำถ่านอัดแท่งแบบการต้มแป้ง

การต้มแป้ง

แบ่งน้ำเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกต้มน้ำให้ร้อน และส่วนที่เหลือนำแป้งมาละลายกับน้ำ เสร็จแล้วให้เทลงไปต้มจนได้ แป้งที่เหนียวและใส

การผสมแป้งที่ต้มกับถ่าน

ใช้ผงถ่านละเอียดมาผสมกับแป้งที่ต้มเสร็จแล้ว ไม่ควรให้ผงถ่านเหลวจนเกินไป

การอัดแท่ง

พอผสมถ่านเสร็จแล้วนำมาใส่กระบอกรูปทรงที่ต้องการ และอัดให้แน่น

การนำไปอบ

หลังจากที่ได้ถ่านอัดแท่งแล้ว ให้นำใส่ตู้อบ เพื่อให้แห้ง

การบรรจุภัณฑ์

เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้นำมาใส่ถุงที่เตรียมไว้ และจัดเรียงให้สวยงาม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู