ข้าพเจ้านางสาวธนนันท์ ปานเด ผู้ปฏิบัติงาน  นักศึกษา  ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในวันที่30 ต.ค 2564 ได้มีการประชุมกับเหล่าทีมปฎิบัติงานและแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจสถานที่แหล่งเที่ยวภายในตำบลเขาดินเหนือ โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่ม และทางดิฉันได้อยู่กลุ่ม3และ ได้ทำการสำรวจภายในวันที่5 พ.ย 2564 สำรวจตั้งแต่หมู่ที่6ถึงหมู่9    และพบแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ว่ามีกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทำกระเป๋า กลุ่มตะกร้าจากเส้นพลาสติก  รวมถึงกลุ่มแปรรูปอาหารและอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

                                           

 

                                

 

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู