ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

       น้ำส้มควันไม้คือ ควันที่เกิดจากการเผาถ่าน ในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่าน เมื่อทำให้เย็นลงจนควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ของเหลวที่ได้นี้เรียกว่าน้ำส้มควันไม้ มีกลิ่นไหม้ ส่วนประกอบใหญ่เป็นกรดอะซิติกมีความเป็นกรดต่ำมีสีน้ำตาลแกมแดง โดยที่สารประกอบบางตัวมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืช ทำลายการฟักตัวของเมล็ดพืช ส่งเสริมระบบรากให้เจริญเติบโตและเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่อยู่บนดิน
การเตรียมอุปกรณ์ในการดักเอาน้ำส้มควันไม้ 1.ไม้ไผ่ทะลุกลางปล้องที่มีความยาวอย่างน้อย 5 เมตรขึ้นไป 1 ท่อน 2.ไม้สำหรับค้ำยัน 3.ขวดน้ำอัดลม ถังน้ำ กระป๋อง 4.มีด ค้อน จอบ เสียม วิธีการดักเก็บน้ำส้มควันไม้ 1.นำไม้ไผ่ที่ทะลุปล้องแล้วมาจ่อตรงปลายท่อควันโดยจะดักเก็บน้ำส้มควันไม้ในช่วงที่ควันมีสีขาวขุ่น เมื่อควันผ่านไม้ไผ่ที่เย็นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำไหลลงมา ดังนั้นจึงทำปล่องรูสำหรับดักเก็บน้ำโดยใช้ถังหรือกระป๋องรองรับข้างใต้ 2.การดักน้ำส้มควันไม้ ในการเผาแต่ละครั้งจะได้น้ำส้มควันไม้ประมาณ 1-3 ลิตร ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา ซึ่งจะต้องนำมาใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดเช่นขวดน้ำ แล้วนำไปเก็บไว้ที่ร่มอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนจากนั้นจะทำการแยกน้ำส้มควันไม้ซึ่งอยู่ตรงชั้นกลางชั้นบนจะเป็นน้ำ ชั้นล่างจะเป็นตะกอน โดยใช้สายยางดูดออกมา นำไปเก็บไว้ในที่ร่มและใช้งานต่อไป ความถี่ในการใช้ 1.น้ำส้มควันไม้สามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิตได้โดยวิธีการคือใช้ 2-3 ครั้งหรือทุกๆ 15 หรือ 20 วันในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเติบโต จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว 2.ในกรณีของผักการฉีดน้ำส้มควันไม้ก่อนการเก็บเกี่ยวจะช่วยให้ผักมีคุณภาพและรสชาติดีขึ้น รวมทั้งชะลอการเหี่ยวเฉาสำหรับผักใบ 3.สำหรับผลไม้ เมื่อผลไม้โตเต็มที่และเริ่มสุกเมื่อสีเริ่มเปลี่ยนควรใช้น้ำส้มควันไม้ 1-2 ครั้งทุกๆ 20 วันในการเพิ่มประสิทธิภาพ
น้ำส้มควันไม้ก็คือควันที่เกิดจากการควบแน่นในไม้ไผ่กลายเป็นหยดน้ำจากการเผาถ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งภาคครัวเรือน การเกษตรและอุตสาหกรรม ช่วยดับกลิ่นได้ฉับพลันและไล่แมลงได้เป็นอย่างดี และยังมีสารที่มีประโยชน์มากกว่า 100 ชนิด

อื่นๆ

เมนู