รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม

โดย นางสาวจริยา  จริตรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ทางผู้ปฎิบัติงานและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ ได้มีการประชุมประจำเดือนจากคณะอาจารย์ประจำตำบลเพื่อรับฟังขอบเขตในการทำงานประจำเดือนหลังจากประชุมทีมทำงานประจำเดือนเสร็จผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว และ สถานที่สำคัญภายในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ มีทั้ง วัด แหล่งน้ำ อาชีพ โบราณสถาน ภายในตำบล เก็บข้อมูล CBD จำนวน 10  หัวข้อ คือผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น เกษษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้น และได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เกี่ยวกับ การเงิน และการตลาดออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดประชาสมนึก ตำบลตะโกตาพิ  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู