ดิฉันนางสาวรสริน  ฟอมไธสง  ผู้ปฎิบัติงาน ประชาชน ตำบลเขาดินเหนือ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมการอบรมกับชาวบ้านที่สนใจ เรื่องการสร้างเพจเฟซบุ๊กและการบริหารเงินที่ วัดประชาสำนึก  ตำบลตะโกตะพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู