ข้าพเจ้านางสาว ธนนันท์ ปานเด ประเภทนักศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1)  ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                                   

ได้ทำการจัดอบรม เพื่อพัฒนาต่อยอดยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน และวิสาหกิจชุมชน โดยอบรมไปทั้งหมดสองหัวข้อคืออบรมทางด้านการเงินและการสร้างเพจออนไลน์จากเฟสบุ๊คเพื่อสร้างรายให้แก่ชาวบ้านและเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าและผลิตถัณฑ์ในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้  โดยชาวบ้านที่มาอบรมให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่นำเสนอ และชุมชนเขาดินเหนือของเรามีสินค้าประจำตำบลที่หลากหลายเช่น ถ่านไร้ควัน ผ้าไหม ก็จะสามารถขายทางออนไลน์และสามารถเพิ่มยอดขายได้อีก

             

อื่นๆ

เมนู