ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

       พริกไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก การปลูกพริกไทยนั้นใช้พื้นที่น้อย ราคาของพริกไทยนั้นสูงตลอดทั้งปี ราคาไม่ตก อาจเป็นเพราะคนปลูกน้อย ซึ่งสวนทางกับความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้นทุกวัน พริกไทยยังเป็นพืชผักที่ประเทศไทยส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย เพราะพริกไทยนั้นถือว่าเป็นเครื่องเทศสากลที่มีความนิยมเกือบทุกประเทศ

การปลูกพริกไทยโดยทั่วไปนั้น เกษตรกรส่วนมากจะปลูกโดยใช้เสาไม้หรือเสาปูนเพื่อให้พริกไทยเกาะและเลื้อยไปตามที่ที่เราจัดเตรียมไว้ พริกไทยนั้นเป็นพืชที่เกิดในป่าดิบชื้น ชอบความอุดมสมบูรณ์ ชอบความชุ่มชื้น ไม่ชอบแสงแดด เกษตรกรผู้ปลูกจึงมักใช้ผ้าแสลนไว้สำหรับกันแสงแดดให้ต้นพริกไทยถ้าปลูกกลางแดดการเจริญเติบโตมักไม่ได้ผลเท่าที่ควรโตช้า อัตราการตายสูง หรือถ้าหากไม่มีไม้ก็อาศัยต้นไม้ที่อยู่ตามสวนเราก็ได้ โดยให้นำพริกไทยมาปลูกบริเวณโคนต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้เป็นพี่เลี้ยง คอยเจริญเติบโตไปด้วยกัน วันนี้ผู้เขียนจะพาไปเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พริกไทยโดยการตอนกิ่ง อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมีดังนี้ ถุงพลาสติกขนาด 4 x 6 นิ้ว สายเคเบิ้ลไทยาว 6 นิ้ว มีดคัตเตอร์ วิธีทำ ให้นำขุยมะพร้าวมาแช่น้ำไว้ 1 คืน แล้วนำมาบรรจุถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ โดยไม่ต้องบรรจุให้เต็มมาก ให้สามารถพับปากถุงได้ หลังจากนั้นเอาเชือกมาผูกที่ปากถุง วิธีการเลือกกิ่งที่นำมาตอนนั้น ต้องเป็นกิ่งไหลเท่านั้นไม่ควรใช้กิ่งที่เป็นแขนงเพราะรากไม่ค่อยเจริญเติบโตได้ดีและเราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ควรเลือกกิ่งที่แก่เกินไป แล้วเอาใบที่อยู่บริเวณที่เราจะตอนออกให้หมด หลังจากนั้นใช้มีดกรีดถุงพลาสติกตรงกลางแล้วนำไปหุ้มบริเวณที่เราต้องการที่จะตอน เมื่อมีรากออกก็นำไปชำต่อเพื่อรอนำไปปลูกต่อไป

การปลูกพริกไทยถือเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกรที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เป็นพืชที่ใช้พื้นที่ในการปลูกค่อนข้างน้อย สามารถขยายพันธุ์พืชได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่ง การปักชำ ราคาของตลาดนั้นก็ค่อนข้างสูง คนปลูกน้อยแถมยังเป็นพืชที่ส่งออกต่างประเทศอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู