1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
  4. ID09(1) บทความประจำเดือน ธันวาคม เรื่อง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างเพจเพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ID09(1) บทความประจำเดือน ธันวาคม เรื่อง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างเพจเพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมการอบรมกับชาวบ้านที่สนใจ เรื่องการสร้างเพจเฟซบุ๊กและการบริหารเงินที่ วัดประชาสำนึก  ตำบลตะโกตะพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

  เคล็ดลับ : การโพสต์ข่าวสารข้อมูลในหน้า Fan Page หรือข้อความต่างๆ ที่เราโต้ตอบกับผู้ใช้งานFan Page ก็จะปรากฏบนหน้าอัพเดตของทั้งคุณและแฟนสินค้าคนนั้นด้วย ช่วยเพิ่มโอกาสให้มีคนมาเป็นแฟน Fan Page เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู