ฤดูกาลปลูกข้าว

ข้าพเจ้านางสาวเกษรัตน์  นามลักษณ์  ผู้ปฎิบัติงานภาคประชาชน  ประจำตำบลเขาดินเหนือ ภายใต้โครงการยกระดับเศษรกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในช่วงเวลานี้ผืนนาส่วนใหญ่ของประเทศไทยคงเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นข้าว หนึ่งในปัจจัยหลักสำคัญ ที่ทำให้ชาวนาปลูกข้าวก็คือ *ฤดูกาล* ฤดูปลูกข้าวตามธรรมชาติของชาวนาคือ*ฤดูฝน* หลังจากช่วงปลายฝนต้นหนาว ข้าวที่ปลูกตามฤดูกาลก็จะออกรวงสีเขียวหลังจากนั้นพอใกล้จะถึงปลายปี จากทุ่งนาสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นทุ่งนาสีทองส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ลอยมาตามลม

นาปี… 

คือ.การทำนาในช่วงฤดูฝน ข้าวนาปี หรือข้าวหน้าฝนจะเริ่มปลูกในเดือน พฤษาคม-ตุลาคมและเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปี

นาปัง..

คือ.การทำนานอกฤดูปกติ และจะปลูกกันในช่วงเดือนมกราคม โดยจะนิยมปลูกเฉพราะผู้ที่มีนาใกล้แหล่น้ำ เช่น ชลประทาน เพราะการทำนาปังต้องใช้น้ำที่มากพอ

นาหว่าน (นาที่ชาวเกษตรนิยมทำ ณ ปัจจุบัน)

คือ.นาหว่าน  นั้นเป็นการทำนาที่ชาวนาส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมทำกัน เพราะช่วยให้ชาวเกษตรกร*ทำนา*อย่างใด้ผล และประหยัดต้นทุน  

อื่นๆ

เมนู