ข้าพเจ้านางสาวเกษรัตน์  นามลักษณ์ ผู้ปฎิบัติภาคประชาชน ข้าพเจ้าและทีมปฎิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ใด้มีโอกาสลงพื้นที่ ณ ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าและให้ข้อมูลเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน

 

(sinovac)ในช่วงแรกไปแล้วกว่า 30,000 โดส ก็พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ของผู้เข้ารับวัคซีน และทำให้ผู้คนจำไม่น้อยเริ่มกังวนและพากันตั้งคำถาม เกี่ยวกับความปลอดภัย ฉะนั้นประชาชนทุกคนควรทำความเข้าใจว่า การฉีดวัคซีนนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันโควิดได้ 100 เปอร์เซนต์เพียงแค่ช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19 และลดอาการลุนแรงของโรค รวมถึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเท่านั้น

ดังนั้นเราทุกคนควรรวมใจไปรับวัคซีนและทุกๆคนต้องดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านมั่นล้างมือด้วยเจลหรือสบู่บ่อย รักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อลดโอกาสรับเช

อื่นๆ

เมนู