วัดสระแก้ว ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประเพณีและกิจกรรมในช่วงวันสงกรานต์ที่สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ เช่น ประเพณีการขนทรายเข้าวัด  ประเพณีสรงน้ำพระ

            

การสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ อานิสงส์จากการถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) จะช่วยให้คนผู้นั้นพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง

        

               สำหรับประเพณีขนทรายเข้าวัดและการก่อเจดีย์ทรายนั้น ประชาชนเชื่อว่าเป็นการคืนทรายให้กับวัด เนื่องจากตลอดทั้งปีชาวพุทธจะเข้าวัดทำบุญ และเมื่อออกมาจากวัดจะมีทรายติดเท้าออกมา ดังนั้นเมื่อถึงวันเนาก่อนวันสงกรานต์ ชาวพุทธก็จะพากันนำทรายไปคืนให้กับวัดเป็นการตอบแทน ส่วนการก่อเจดีย์ทรายชาวพุทธเชื่อว่าถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ความพิเศษของการจัดประเพณีสงกรานต์ปีนี้ ของวัดสระแก้ว ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ คือ พิธีบ่วงทรวง และฉลวงหอระฆัง ของคนตำบลเขาดินเหนือ ซึ้งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้คนมาร่วมทำบุญกัน เช่น การทำบุญตักไข่ปลา

        

การแห่กองผ้าป่าสามัคคี  และพิธีรำบ่วงทรวงหอระฆัง

           

ทั้งนี้ทั้งนั้น ดิฉัน นางสาวจิตติมา  พึ่งพักษ์ ในนามลูกหลานคนเขาดินเหนือจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวชมความงามและทำบุญที่วัดสระแก้ว ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของเรากันเยอะๆ แล้วท่านจะพบกับความสวยงามของตำบลเรา

                

 

อื่นๆ

เมนู