โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระบาดหนักมากในปัจจุบัน วันที่8 เดือน สิงหาคม 2564 ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดอบรมการเผาถ่านชาโคลไร้ควันแต่สถานการณ์การจัดอบรมไม่สามารถจัดอบรมได้ จึงมีการเลื่อนระยะเวลาการอบรมออกไปก่อน เพราะเกิดโรคระบาดหนักทางทีมงานจึงช่วยเหลือคนในชุมชนโดยได้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีเจลแอลกอฮอร์และเฟสชิว และทางผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาดินเหนือได้ร่วมมือโดยใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 เป็นระยะๆ และการป้องกันของผู้นำชุมชนได้มีการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงมีการตรวจโรคและกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ส่วนคนในพื้นที่มีการป้องกันโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หรือไปในที่สาธารณะ และล้างมือด้วยเจลเอลกอฮอร์บ่อยๆ

 

อื่นๆ

เมนู