การปฎิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม

ทางผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมการอบรมทำเจลแอลกอฮอร์และการทำหน้ากากเฟสชิว ซึ่งผู้อบรมได้เข้าร่วมการทำเจลแอลกอฮอร์และการทำหน้ากากเฟสชิว โดยการจัดทำประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมดจำนวน 20 คน เข้าร่วมในการจัดทำเจลแอลกอฮอร์เพื่อไว้ใช้สำหรับล้างมือ มีการกรอกเจลแอลกอฮอร์ใส่บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายต่อการพกพาได้สะดวก มีการติดสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของกลุ่ม และ มีการทำหน้ากากเพสชิล โดดยในการทำอุปกรณ์ในครั้งนี้ทำเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในตำบลเขาดินเหนือเพื่อจะได้ใช้ป้องกันเชื้อเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

อื่นๆ

เมนู