จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( covid-19 ) ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงเป็นอย่างมาก พวกเราชาว u2t คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญและอาจารย์ประจำหลักสูตรนั้น เห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของประชาชนในตำบลโนนเจริญ  ดังนั้นทำให้มีโครงการในการจัดทำเจลย์แอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนชาวตำบลเขาดินเหนือ และ วิธิการทำเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว มีดังนี้

ขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์
 1. เตรียมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% 60 มล.
 2. ตวงกลีเซอรีนครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มล. สำหรับหลอดฉีดยา
 3. จากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ ผสมลงในแอลกอฮอล์
 4. เขย่าส่วนผสมให้เข้ากัน
 5. แบ่งใส่ขวดที่เราเตรียมไว้
 6. ฉีดหรือพ่นลงบนฝ่ามือแล้วถูจนแห้ง หรือใช้ได้ตามอัธยาศัย
หน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว ( Face Shield )
 1. ตัดขอบพลาสติกให้โค้งมน
 2. ติดทเปกาว 2 หน้ากว้าง 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
 3. ตัดโฟมหนา 1 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
 4. ลอกเทปกาวออก
 5. แม็กซ์เย็บโดยหันด้านนอกออก
 6. ตัดยางยืดขนาด 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
 7. เย็บยางยืดเข้ากับพลาสติก
 8. ติดเทปกาวกระดาษเพื่อความสวยงาม
 9. พับเทปกาวเข้ามาปิดแม็กซ์ด้านใน
 10. เสร้จแล้วจ้า หน้ากากเฟสชิว แบบง่ายๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู