ข้าพเจ้า นางสาวธนนันท์ ปานเด ประเภทนักศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) จากเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำรายตำบลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จัดทำโครงการฯ กลุ่มทำการเผาถ่านไร้ควัน ทางอาจารย์ผู้ดูแลทีมปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ จึงได้เปลี่ยนแผนในการทำงานและ ได้นัดวันประชุมออนไลน์กับทีมปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการทำงานของเดือนสิงหาคมและได้นัดวันเพื่อลงพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ

 

 

ในเดือนสิงหาคมจะมีการจัดการอบรมการทำเผาถ่านไร้ควันแต่เนื่องจากสถานการณ์covid19 เกิดการระบาดอย่างหนักจนไม่สามารถจัดอบรมได้วันที่เดือนสิงหาคม 2564  ทางอาจารย์ผู้ดูแลทีมปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือจึงได้เปลี่ยนแผนในการทำงาน วันที่เดือนสิงหาคม 2564 ทางผู้ปฎิบัติงานได้จัดทำหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ ที่ศาลาหมู่ 10  และได้นำไปมอบให้กับประชาชนในหมู่บ้านพร้อมถามความเป็นอยู่ในช่วงcovid 19 พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันจากโรคโควิด

 

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู