ในช่วงเดือนสิงหาคม มงาน U2T ได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนการทำงาน โดยทำการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)ทำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ต่างๆนั้น ตกงานเป็นจำนวนมาก และยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ ทั้งตกงานและติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ประชาชนเลือกที่จะกลับมารักษาตัวที่บ้าน และมาเพื่อประกอบอาชีพยังบ้านเกิด

ทางทีมงานจึงได้จัดการอบรมการทำเจลล้างมือ และ Face Shield เพื่อแจกชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

อื่นๆ

เมนู