ข้าพเจ้านางสาวธนนันท์ ปานเด ประเภทนักศึกษา ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564

 

ประจำเดือนนี้ได้ดำเนินการสำรวจอาชีพ และพืชผลทางการเกษตร  และดิฉันได้รับผิดชอบ ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล และหลังจากสำรวจพบว่าอาชีพโดยทั่วไปของบ้านฉันเพล คือ ชาวบ้านมีอาชีพทางการเกษตรทำนา ไร่มัน ไร่อ้อย แต่โดยส่วนใหญ่จะทำนาและไร่มันชาวบ้านสวนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการทำนาโดยภาพรวมของเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทำนาข้าวก็ยังเป็นที่จำเป็น แม้ว่าการระบาดของ COVID-19 จะกระทบภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง แต่ภาพรวมสินค้าเกษตรกลุ่มอาหาร เช่น ไก่สด และผลไม้ ยังได้รับอานิสงส์เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็น อย่างไรก็ตาม มูลค่าส่งออกข้าวในปี 2020 กลับหดตัว 11.23% YOY ซึ่งน่าแปลกใจ เพราะคำสั่งซื้อข้าวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในช่วงต้นปี 2020 ที่ COVID-19 เริ่มระบาด ทำให้ราคาปรับขึ้นตาม และอาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่คงหนีไม่พ้นถ่านชาโคลที่ผู้ปฎิบัติร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อเพิ่มรายได้กับหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

วิดีโอประจำตำบล

 

 

อื่นๆ

เมนู