โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือมีการจัดอบรมการเผาถ่านในรอบที่ 2 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564- 19 พฤศจิกายน 2564 ในการจัดอบรมครั้งนี้ทางวิทยากรได้สาธิตวิธีการเผาถ่านชาโคลอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจการแปรรูปอาหาร การทำถ่านชาโคลไร้ควัน และในระหว่างการจัดอบรมมีชาวบ้านที่เชี่ยวชาญในการเผาถ่านจำนวน 2 คน คือ นายแก่น โกยสำราญ และนายสมน วงค์ณรงค์ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในการเผาถ่านมาเป็นเวลาหลายปี คุณตาทั้งสองท่านได้ประกอบอาชีพเกษตรกรและได้ใช้เวลาว่างเผาถ่านขายเป็นรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงชีพ และยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย  หลังจากมีการจัดการอบรมครั้งที่ 2 แล้วทางทีมปฏิบัติงานได้ช่วยกันติดตามผลงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากนั้นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ประจำตำบลเขาดินเหนือ โดยได้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบประจำหมู่บ้าน ดิฉันได้รับผิดชอบหมู่ 10 จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ เป็นจำนวนมาก

 

อื่นๆ

เมนู