ขณะนี้การใช้ชีวิตประจำวันล้วนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว การใช้ชีวิตของผู้คนขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น การทักทาย หลายประเทศทั่วโลกมองว่าอาจต้องเปลี่ยนการทักทายจากการจับมือ กอด ไปเป็นรูปแบบอื่นๆ หรือการอยู่ห่างกัน 2 เมตร ทำให้คนที่อยู่ใกล้กันก็ไม่สื่อสารกัน ต้องยืนห่างกัน เวลาไปทำงาน หรือเข้าสถานที่ต่างๆต้องมีการตรวจอุณหภูมิ หรือการกินข้าวในประเทศจีน คนหนึ่งคนจะนั่งกินอาหารเพียงคนเดียวในโต๊ะ มีคิวในการกินอาหาร ทำให้ไม่มีการปฎิสัมพันธ์ต่อกัน เป็นต้น“เมื่อมีสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ ทุกคนต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ป้องกันให้ตนเองไม่ติดเชื้อ อย่าง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ และต้องเฝ้าสังเกตอาการ ถ้าตัวเองมีความผิดปกติเมื่อใดต้องรีบไปพบแพทย์ รวมถึงต้องดูแลสังคม คือ ทำอย่างไรไม่ให้ตนเองเป็นผู้แพร่เชื้อ หรือรับเชื้อ โดยต้องหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ชุมชน และควรปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข”

 

ทางรอดทุกคนต้องดูแลตัวเอง

คือ ทำอย่างไรให้อยู่กับโรคโควิด-19 ให้ได้ โดยต้องมีระเบียบวินัย ความเข้มงวดในการดูแล ทุกคนดูแลตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ และล้างนานๆ ต้องมีความห่างระดับสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย คนปกติใส่หน้ากากผ้า เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีเพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย รวมถึงมีมาตรการ เพื่อยืดเวลา ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ที่มาใช้ในการรักษา มีเครื่องมือ หรือยา วัคซีนอะไรลดความรุนแรงและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด ทุกคนช่วยกันชะลอโรคนี้ให้มาก เพื่อบรรเทาเบาบางของโรคนี้ให้ได้

 

 

อื่นๆ

เมนู