โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
          ข้าพเจ้า นางสาวอรทัย ชะรารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) ได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ พร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวัน จึงได้ประชุมหารือกับทางผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำโครงการผ่านทางออนไลน์ เพื่อการจัดกิจกรรมเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ตำบลเขาดินเหนือ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และได้มีการเดินเคาะประตูบ้านเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 กิจกรรมเคาะประตูบ้านสู้ภัยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกับอาจารย์ และ อสม.ตำบลเขาดินเหนือ ได้เดินให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 และการฉีดวัคซีน กับชาวบ้านในตำบลเขาดินเหนือ จากนั้นได้มีการแจกเจลล้างมือ เมสก์ สำหรับการป้องกันโควิด-19

               แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่พวกเรา BRU U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) พวกเราได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเองและฉีดวัคซีนตามนโยบายขอรัฐบาล จากนั้นร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการ”รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย” และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน

อื่นๆ

เมนู