จากการสำรวจข้อมูลตำบลตะโกตาพิ โดยส่วนใหญ่ประชาชนประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน แต่มีบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีน แต่ทาง รพสต.ได้แจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงจึงทำให้มีหลายคนเปลี่ยนใจที่จะฉีด และมีบางกลุ่มยืนยันที่จะไม่ฉีดวัคซีนแน่นอน

ในส่วนของตำบลได้ทำการลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อสอบถามปัญหาที่ไม่รับวัคซีน และขอให้ประชาชนได้ตอบรับการฉีดวัคซีน ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับผลดี-ผลเสียให้แก่ประชาชน แต่มีบางคนปฏิเสธเพราะจะรอวัคซีนตัวอื่นเข้ามาเพื่อให้เป็นทางเลือกและความสบายใจของตนเอง

ในส่วนของการอบรมประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก และให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมเป็นอย่างดี มีชาวบ้านเข้าร่วมอบรม และขอความรู้ในการทำเตาเผาถ่านและสนใจเรียนรู้ในการผลิตเตาเผาด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก และยังได้ประหยัดงบประมาณในการลงทุน และแหล่งวัตถุดิบก็เป็นกิ่งไม้ในตำบล และไม้ไผ่ในครัวเรือนที่ปลูกไว้เอง โดยไม่ต้องซื้อวัตถุดิบให้เสียรายได้เพิ่มขึ้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู