ID09 การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

          กระผมนายรณกฤต โกรดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้มีการรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2564

จากการสำรวจข้อมูลพบว่าชาวบ้านในตำบลตะโกตาพิ มีผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ถึงจำนวนที่ต้องการ ได้จำนวนผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ กระผมและทีมงานจึงได้ทำการผสานงานกับผู้นำชุมชนและรพ.สต. เพื่อที่จะเข้าไปรณรงค์และเชิญชวนประชาชนในตำบลตะโกตาพิให้ฉีดวัคซีนกันโควิด

กระผมและทีมงานจึงได้ลงพื้นที่เดินเคาะประตูบ้านเพื่ออธิบายเชิงโนมน้าวใจและผลดี-ผลเสีย ของการรับวัคซีนป้องกันโควิดเข้าสู่ร่างกาย ให้ประชาชนได้เข้าใจและต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แต่ก็มีผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจำตัว บางคนไม่กล้าวัคซีนป้องกันโควิด เนื่องจากมีความกังวลว่า ฉีดแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงยืนยันว่าจะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

 

ภาพการปฏิบัติงาน

  

  

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู