ข้าพเจ้านางสาวณัฐกานต์ อยู่รัมย์ ภาคนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1 ตำบลตะโกตาพิ
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการเดินจากการเดินณรงค์เชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีน โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน แต่จะมีบางกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน เพราะกลัวผลกระทบตามมา เช่น ผู้สูงอายุกลุ่มคนมีโรคประจำตัว จากการที่ประชาชนได้ฟังข่าวและเห็นข่าวที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน ประชาชนกลุ่มนั้นมีอาการวิตกกังวลกับการฉีดวัคซีน

ในส่ในส่วนของตำบลได้ทำการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อสอบถามปัญหาที่ไม่รับวัคซีนและขอให้ประชาชนได้ตอบรับการรับวัคซีนซึ่งอธิบายเกี่ยวกับผลดีผลเสียให้แก่ประชาชนแต่มีบางคนปฏิเสธเพราะวัคซีนตัวอื่นเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีต่อตนเอง

ในส่วนในส่วนของการอบรมถ่านไร้ควันประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก และให้ความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี มีชาวบ้านเข้าร่วมอบรมและขอความรู้ในการทำเตาเผาถ่านและสนใจเรียนรู้ ในการผลิตเตาเผาด้วยตนเองเป็นจำนวนมากและยังได้ประหยัดงบประมาณ ในการลงทุนและแหล่งวัตถุดิบก็คือ กิ่งไม้ ต้นไม้ใบไม้ ต้นหญ้า ต้นอ้อย หรืหรือเหง้ามันสำปะหลังที่แห้งแล้วนำมาทำเป็นถ่านใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยไม่ต้องซื้อวัตถุดิบให้เสียรายได้

 

อื่นๆ

เมนู