ข้าพเจ้านายไตรรงค์  สรรพอำไพ รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการประสานงานด้านการทำวีดีโอเพื่อนำเสนองานวีดีโอให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด และการนำเสนอในครั้งนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์โควิท-19ในตำบล ที่ได้ช่วยกันดูแล จัดทำอุปกรณ์  และได้มอบสิ่งของ เบ็ดเตล็ดเช่น น้ำดื่ม กาแฟ และเจลล้างมือ เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู