จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำ Sroi ได้เห็นความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตะโกตาพิ และได้ทราบความต้องการของชุมชนในการที่ทีมงานของเราจะมามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชน อีกทั้งได้ทราบถึงปัญหารายรับ-รายจ่ายของคนในชุมชน ซึ่งในการจัดโครงการของเราสามารถทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ ทำให้เราได้เห็นผลอย่างชัดเจน ว่าการจัดโครงการในทุกๆครั้ง ทำให้คนในตำบลตะโกตาพินั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นด้วยมือของตนเองอีกด้วย และนอกจากจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากทีมงานวิทยากรณ์ของเราไปลงมือในการปฏิบัติจริงจนเห็นผลได้แล้ว ยังสามารถนำไปสอนผู้อื่นในภายหลังได้อีกด้วย

วิธีการเผาถ่าน

1.ตัดไม้ที่จะใช้เผามาสะสมไว้ก่อน

2.นำไม้ที่ตัดมาแล้วไปเรียงสลับกันไปมาในเตาเผาให้มีช่องว่างพอที่จะให้ความร้อนผ่านได้

3.จุดไฟที่รูด้านข้าง โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการจุดไฟมี ยางในรถยนต์และไม้ขนาดเล็ก

4.เมื่อไฟติดแล้วมีควันออกมาตามรู 3 รูที่เจาะไว้บนเตา ให้นำแผ่นเหล็กหรือแผ่นโลหะมาปิดที่ปากเตา จากนั้นนำดินร่วนผสมดินเหนียวมาทาบริเวณปากเตาที่มีแผ่นเหล็กหรือโลหะปิดอยู่เพื่อให้แผ่นเหล็กหรือเเผ่นโลหะติดแน่น

5.หมั่นเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆเพื่อไม่ให้ไฟดับและสังเกตุสีของควันไฟที่ลอยออกจากรู 3 รูที่เจาะไว้บนเตา (ถ้าควันเป็นสีขาวแสดงว่าไหม้กำลังดีแต่ถ้าควันเป็นสีเขียวแสดงว่าไหม้ใกล้หมดแล้ว)

6.เมื่อผ่านไป 3-5 วัน ไม้จะไหม้เป็นถ่านพอดี

7.อย่าพึ่งรีบเก็บถ่านให้พักไว้ประมาณ 1 อาทิตย์เพื่อให้ความร้อนระบายออกมาหมดก่อน

8.เมื่อครบกำหนด 1 สัปดาห์ก็สามารถเก็บถ่านได้แล้ว

อาชีพเสริมเผาถ่านขายนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่น่าสนใจ ยิ่งเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง การทำนาและผลผลิตของเกษตรกรก็ยิ่งย่ำแย่ลง เพราะฉะนั้น อาชีพเสริม เผาถ่านขายนี้ทำให้เกษตรกรของไทยเรามีรายได้เสริม มีเงินใช้ในครัวเรือนเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันต่อไปค่ะ

ภาพการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู