ข้าพเจ้านายไตรรงค์ สรรพอำไพ รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจข้อมูลในเดือนตุลาคม เกี่ยวกับการทำ sroi ของตำบลตะโกตาพิ  การประเมินของตำบลมีผลดี และเป็นที่พอใจแก่ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เพราะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้พิ่มขึ้น และมีอาชีพเสริมมาช่วยในการสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชน และครอบครัว และยังช่วยคิดที่จะนำสิ่งเหลือใช้จากแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในตำบลมาใช้สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อลดรายจ่ายจากการนำเงินไปซื้อมาเพื่อหวังรายได้จากกำไรแทน

จากการสำรวจการเผาถ่านของชาวบ้านนั้น ชาวบ้านได้เผาถ่าน เพื่อใช้ในครัวเรือน แต่ยังคงเป็นถ่านที่มีควันเยอะ และมีไฟประทุทำให้อาจเกิดอันตรายได้ ทางทีมงานจึงได้นำวิธีการเผาถ่านแบบไร้ควันมาสอนให้แก่ชาวบ้าน และสอนการทำเตาเผาถ่าน แบบประหยัดและสามารถหาได้จากในพื้นที่ ราคาไม่สูง ลยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู