ข้าพเจ้านางสาว กนิษฐา กะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

             ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานได้อบรมเกี่ยวกับการทำถังเผาถ่าน การทำน้ำด่าง และการทำถ่านอัดแท่งไร้ควัน ในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก ผู้บรรยายได้ให้ความรู้และข้อมูลทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้ และยังสอนภาคปฏิบัติให้ดูทีละขั้นตอนเพื่อที่จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้นำความรู้ที่อบรมในครั้งนี้ ไปทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้

  1. การทำถังเผาถ่าน มีรูปแบบ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 ถังแบบธรรมดา หรือเตาเผาแบบง่าย

      จะมีการเจาะรูด้านล่างถัง จะทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็ว และจะมีการเจาะรู้ด้านบนถัง ทั้ง 4 รู ขนาด 1 นิ้ว  ถึง 1 นิ้วครึ่ง เพื่อเป็นช่องระบายควัน

 

แบบที่ 2  เตาเผาเเบบเพิ่มโบลเวอร์

        เป็นถ่านชาโคลและบางส่วนเป็นถ่านกำมันสามารถนำมาใช้ในครัวเรือน เช่น หุงต้มและปิ้งย่าง นำไปแปรรูปเป็นผงถ่านเฉพาะถ่านกำมันสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เช่น ทำโคลนมาร์คหน้า ทำสบู่ เซรั่ม ทำยางรถยนต์ และนำไปผสมดินทำยางลูกกระสุน เป็นต้น ส่วนขี้เถ้าสามารถนำไปทำน้ำด่างได้

 

แบบที่ 3 เตาเผาเเบบผลิตน้ำส้มควันไม้

           สามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ ดังนั้นถ่านที่ได้จึงมีคุณภาพสูง เกิดขี้เถ้าน้อย และผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่างหนึ่งคือ ได้น้ำส้มควันไม้

           ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ เช่น ใช้ราดทำลายปลวก ป้องกัน มด ตะขาบ แมลงป่อง ใช้ผลิตสารระงับกลิ่นตัว ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัว ถังขยะ ฯลฯ

 

การทำน้ำด่าง

วัสดุและอุปกรณ์

  1. จานตวง
  2. ตาชั่ง
  3. ทัพพี
  4. ครุพร้อมฝาปิด
  5. ขี้เถ้าร่อนละเอียด

ขั้นตอนและวิธีการทำ

  1. นำขี้เถ้า 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร
  2. เอาขี้เถ้าเทลงไปในน้ำที่ตวง
  3. กวนขี้เถ้าตามเข็นนาฬิกาจนกว่าจะเข้ากัน
  4. พอน้ำกับขี้เถ้าเข้ากันแล้วปิดฝา รอ1-7วัน ให้ขี้เถ้าตกตะกอนแล้วนำมาใส่ภาชนะบรรจุ

ประโยชน์ของน้ำด่าง

  1. สามารถไล่แมลง ไล่เพี้ย
  2. บำรุงต้นพืชให้แข็งแรง

น้ำขี้เถ้าถ่านจะมีสาร “ซิลิก้า” อยู่ เมื่อเรานำไปใช้ฉีดพ่นพืชผักผลไม้ก็จะทำให้สร้างความแข็งแรงให้กับใบพืช จะทำให้เพลี้ยและแมลงไม่ค่อยมารบกวน สำหรับพืชผักผลไม้ที่มีเพลี้ยกินอยู่แล้วก็จะช่วยในการกำจัดเพลี้ยให้ตายลงไป

วิธีการทำถ่านอัดแท่ง

วัสดุและอุปกรณ์

  1. แป้ง
  2. ตาชั่ง
  3. น้ำ
  4. ตะแกรง
  5. ผงถ่านละเอียด
  6. ตู้อบถ่าน
  7. ถาด
  8. หม้อ
  9. ทัพพี
  10. เตาแก๊ส
  11. แม่พิมพ์
  12. กาละมัง
  13. กระบอกอัดแท่ง

   ขั้นตอนและวิธีการทำ

   1. ตวงแป้ง 2 กรัม แล้วนำแป้งที่ตวงเสร็จแล้วมาละลายกับน้ำเปล่า 5 ลิตร
   2. เสร็จแล้วนำมาต้ม และคนไปด้วยจนได้น้ำแป้งที่เหลวและเหนียว (เป็นกาว)
   3. ชั่งผงถ่าน 2 กิโล แล้วนำมาเทใส่กาละมัง
   4. จากนั้นนำแป้งที่เหนียวเป็นกาว มาผสมกับผงถ่าน โดยเทน้ำแป้งที่เหนียวใส่ลงไปที่ละนิด แล้วคนให้ได้ที่ โดยให้สังเกตจากการปั้นด้วยมือให้มีรูปร่างเป็นก้อน จึงจะนำมาใช้งานได้
   5. นำมาตำในกระบอกที่เตรียมไว้ จะทำให้ได้เนื้อถ่านที่แน่น แล้วนำมาใส่แม่พิมพ์
   6. จากนั้นนำไปอบหรือตากแดด
   7. จากนั้นนำถ่านอัดแท่งบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ที่มี โลโก้ชื่อแบรนด์เป็นของตนเอง

    ประโยชน์ของถ่านอัดแท่งไร้ควัน

            ทำให้ถ่านไม้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากสารก่อมะเร็ง และเมื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารก็ไม่ทำให้เกิดสารพิษตกค้างอยู่ในอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทปิ้งย่าง อีกทั้งยังผ่านกระบวนการบดและอัดให้เป็นก้อน ทำให้ถ่านที่ได้มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ เมื่อติดไฟจะทำให้มีความร้อนสม่ำเสมอ ควบคุมความร้อนง่าย ไฟไม่แตกประทุ และมีควันน้อย

    ข้อดีของถ่านอัดแท่งไร้ควัน

          ข้อดีของถ่านอัดแท่ง คือ สามารถนำวัสดุต่าง ๆ ที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตถ่านได้ ไม่ว่าจะเป็น กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ กะลาปาล์ม ซังข้าวโพด แกลบ ใบไม้ ขี้เลื่อยชานอ้อย และเศษไม้ปลายไม้ ฯลฯ   สามารถกำหนดความแน่นของถ่านได้ตามต้องการ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เนื่องจากถ่านมีรูปร่างและขนาดเหมือนกันทุกก้อน  และสามารถกำหนดค่าความร้อนและอายุการใช้งานของถ่านอัดแท่งได้ โดยการนำวัสดุต่าง ๆ มาผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ค่าความร้อนที่ต้องการ

                                                                ภาพการปฎิบัติงาน

                        

อื่นๆ

เมนู