1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) อบรมการทำถังเผาถ่าน วิธีการทำน้ำด่างและวิธีการทำถ่านอัดแท่งไร้ควัน ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ID09(2) อบรมการทำถังเผาถ่าน วิธีการทำน้ำด่างและวิธีการทำถ่านอัดแท่งไร้ควัน ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านายกิตติ สรรพอำไพ  ภาค บัณฑิต  ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดอบรมภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปขนาดอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2

การเผาถ่านสำหรับใช้งานในครัวเรือน ตามชนบทซึ่งมีไม้ฟืนหรือเศษไม้เพื่อนำมาผลิตเป็นถ่านโดยปกติชาวบ้านก็จะนำไม้มาเผาในหลุมถ่านและมีแกลบปกคลุม ซึ่งการเผาถ่านไม้แบบเดิมจะต้องใช้เวลานานและความร้อนจากการเผาตลอดจนควันจากการเผาไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเตาเผาถ่านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการนำไม้หรือกิ่งไม้เข้าเตาเผาซึ่งออกแบบให้มีช่องควบคุมอากาศเข้าเพื่อช่วยในการเผาถ่านและความร้อนในเตาเผานำไปอบอาหาร ควันที่ออกจะผ่านการควบแน่นผ่านทางท่อจะได้น้ำส้มควันไม้เพื่อนำไปใช้เป็นยาไล่แมลงศัตรูพืช ตลอดจนระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นน้ำอุ่นสำหรับใช้ล้างคราบไขมันของภาชนะและสำหรับอาบน้ำในครอบครัว เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเตา จำนวน 5 คน ซึ่งพบว่าผลสรุปเตาเผาถ่านอนุรักษ์พลังงานที่สร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีมาก สามารถนำไปใช้งานจริงได้

    1. การทำถังเผาถ่าน มีรูปแบบ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

แบบที่ ถังแบบธรรมดา หรือเตาเผาแบบง่าย

จะมีการเจาะรูด้านล่างถัง จะทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็ว และจะมีการเจาะรู้ด้านบนถัง ทั้ง 4 รู ขนาด 1 นิ้ว  ถึง 1 นิ้วครึ่ง เพื่อเป็นช่องระบายควัน

แบบที่ 2  เตาเผาเเบบเพิ่มโบลเวอร์

เป็นถ่านชาโคลและบางส่วนเป็นถ่านกำมันสามารถนำมาใช้ในครัวเรือน เช่น หุงต้มและปิ้งย่าง นำไปแปรรูปเป็นผงถ่านเฉพาะถ่านกำมันสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เช่น ทำโคลนมาร์คหน้า ทำสบู่ เซรั่ม ทำยางรถยนต์ และนำไปผสมดินทำยางลูกกระสุน เป็นต้น ส่วนขี้เถ้าสามารถนำไปทำน้ำด่างได้

แบบที่ เตาเผาเเบบผลิตน้ำส้มควันไม้

สามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ ดังนั้นถ่านที่ได้จึงมีคุณภาพสูง เกิดขี้เถ้าน้อย และผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่างหนึ่งคือ ได้น้ำส้มควันไม้

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ เช่น ใช้ราดทำลายปลวก ป้องกัน มด ตะขาบ แมลงป่อง ใช้ผลิตสารระงับกลิ่นตัว ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัว ถังขยะ ฯลฯ

 

อื่นๆ

เมนู