ดิฉันนางสาวน้ำฝน เรือนประโคน บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ถ่าน หมายถึง ไม้ที่นำผ่านกระบวนการให้ความร้อนโดยอาศัยความร้อนจากเปลวไฟ ในสภาวะที่ปราศจากก๊าซ ออกซิเจนที่เป็นตัวทำให้เกิดการเผาไหม้ การลุกติดไฟ ไม้ที่ได้รับความร้อนจนความชื้น เกิดการละเหยและสลายตัวออกไปจากเนื้อไม้ ซึ่งจะเหลือแต่ส่วนที่เป็นคาร์บอน ไม้จึงเปลี่ยนเป็นสีดำ ซึ่งเก็บไว้ใช้ได้นานไม่มีปัญหาจากปลวกและมอดมากินไม้ เนื่องจากอาหารของปลวกถูกสลายไป สามารถใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในด้านต่างๆ รวมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษในการใช้งานอื่นๆได้อย่างหลากหลายเมื่อมีการเผาด้วยอุณหภูมิสูง

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเผาถ่าน ก่อนที่จะมีเตาแก๊สใช้ คนไทยนิยมการหุงต้มด้วยฟืน ต่อมาพัฒนามาเป็นการใช้ถ่านเพราะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าคือ ไฟแรง ไม่มีควัน และราคาถูก ต่อมามีปัญหาเรื่องไม้หายากขึ้น ไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้ตะคร้อ ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ที่นิยมไปเผาถ่าน กลายเป็นไม้หวงห้าม การเผาถ่านจึงเป็นอาชีพที่เกือบจะสูญไปจากภาคอีสาน เพราะผู้คนนิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส และเตาอบชนิดต่างๆ เมื่อน้ำมันขาดแคลน มีราคาแพง ทุกครอบครัวจำเป็นต้องประหยัด ครอบครัวที่ไม่มีฐานะจำนวนมากหันมาใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงการเผาถ่านจึงเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ มีกลุ่มเกษตรกรประกอบอาชีพเผาถ่านขายกันหลายหลังคาเรือน มีรายได้เสริมครอบครัวละ ประมาณ 4-9 พันบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้เสริมที่อยู่ในระดับดี สำหรับผู้หาเช้ากินค่ำ และงานที่ไม่หนักเกินไป ดังนั้นการเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร เป็นเตาที่จัดหาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ถ่านคุณภาพดีอีกทั้งยังมีผลพลอยได้คือ น้ำส้มควันไม้ จึงมีการพัฒนาผลิตเตาเผาถ่านใช้วิธีการเผาถ่านแบบในแบบต่างๆ มีทั้งหมด 3 แบบดังนี้

เตาเผาถ่านแบบที่ 1 เป็นการผลิตเตาเผาถ่านอย่างง่าย สะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือน สวน ไร่ นา หรือตามแต่จะนำไปประยุกต์ใช้ โดยนำถัง200ลิตร มาเจาะรูด้านล่างของถังประมาณ 15 รู เพื่อให้อากาศเข้า แล้วเจาะรูด้านบนแล้วต่อท่อสูงขึ้นมา 4 cm. เพื่อระบายอากาศออก

เตาเผาถ่านแบบที่ 2 เตาเผาถ่านชนิด เป็นเตาที่สามารถควบคุมอากาศได้ เนื่องจากเตาชนิดนี้ออกแบบเพื่อให้สามารถควบคุมอากาศภายในเตาได้ ถ่านที่ได้จึงมีคุณภาพสูงสามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ประทินผิว มาร์คหน้า และขัดผิวได้ โดยนำถัง200ลิตร แล้วนำฝาถังเจาะรูแบบรังผึ้งเพื่อระบายอากาศ และต่อท่อด้านล่างของถังสำหรับเป่าอากาศเข้าไป นำเหล็กมาทำเป็นตะแกรงรองถ่านเพื่อเพิ่มช่องว่างให้อากาศเข้า และนำแผ่นตะแกรงรังผึ้งรองถ่าน

เตาเผาถ่านแบบที่ 3 เตาเผาชนิดนี้ เป็นเตาเผาระบบปั้มมอเตอร์น้ำวน สามารถที่จะผลิตน้ำส้มควันไม้ได้ในปริมาณมาก  เมื่อเริ่มการเผาไม้และเกิดการเผาไหม้อย่างเต็มที่ จากนั้นเปิดระบบการควบแน่นโดยใช้ปั้มมอเตอร์ แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้จะวิ่งมาที่ท่อ และวิ่งวนกลับไปที่ถังเผาอีกรอบวนซ้ำๆ จึงทำให้แก็สและควันทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการควบแน่นจนได้น้ำส้มควันไม้ที่ไม่มีควันป่นออกมา

 

 

 

การทำถ่านอัดแท่ง นำถ่านที่ต้องการอัด  มาบดให้ละเอียดโดยวิธีการทุบ ร่อน  ตำให้ละเอียด แล้วจะได้ผงถ่านที่ต้องการ ตวงแป้งมัน 2กิโล ผสมกับน้ำ2ลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปต้ม กวนจนแป้งเปลี่ยนเป็นสีใส ผสมถ่านกับแป้งมัน กวนจนเข้ากันดี แล้วจึงค่อยๆเติมน้ำแป้งนำไปคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆ จนเข้ากัน จากนั้นนำไปอัดแท่งโดยใช้กระบอกไม้ไผ่และท่อพีวีซี และถ่านที่อัดแท่งเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องอบแห้ง หรือนำไปตากแดด

การบรรจุภัณฑ์

จุดประสงค์ในการทำบรรจุภัณฑ์

เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ดึงดูดความสนใจ ทำให้สินค้าของเราโดดเด่น
ช่วยเพิ่มกำไรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า

โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นจุดเด่นในชุมชน เช่น ผ้าขาวม้า มาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน

ภาพปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู