สวัสดีครับผม กระผมนายสิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิริ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย วันนี้กระผมจะมาอธิบายขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้สมัครโครงการ “โคก หนอง นา” ปีงบประมาณ 2565 ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผม

ขั้นตอนแรก รวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้สมัครโครงการ “โคก หนอง นา”

ขั้นตอนที่สอง เปิดลิ้งค์ข้อมูลผู้สมัครโคกหนองนาที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้น แล้วเลือก จังหวัดบุรีรัมย์

ขั้นตอนที่สาม เมื่อเรากดเข้าไปในลิ้งค์ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ให้เรารายงานข้อมูล ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมโครงการ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อนามสกุลเจ้าของกรรมสิทธิ์,สมัครขนาดกี่ไร่,ระดับ,หมู่ที่ตั้งแปลง,ตำบลที่ตั้งแปลง,อำเภอที่ตั้งแปลง,จังหวัดที่ตั้งแปลง,วันที่สมัคร,ชนิดกรรมสิทธิ์,เลขที่โฉนด/เลขที่กรรมสิทธิ์,ที่ดินภายในการกำกับดูแลของหน่วยงาน


   ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการนำเข้าข้อมูลผู้สมัครโครงการ “โคก หนอง นา” ปีงบประมาณ 2565 สำหรับผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการ”โคก หนอง นา” ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออื่นๆได้เลยครับ ขอบคุณครับผม 

อื่นๆ

เมนู