สวัสดีครับผมนายกิตติ สรรพอำไพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงระยะเวลาในการทำงานกระผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่ของตำบล ถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อบกพร่องไปบ้างหรืออุปสรรคต่างๆตัวผมนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาอุปสรรคเลยแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นพัฒนาและเก่งขึ้น เพราะก็นานทำงานไม่มีงานใด ที่จะไม่เกิดปัญหาได้เลย ในทางกลับกันผมคิดว่านั้นๆไม่เกิดปัญหาแล้วก็จะไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

สำหรับตัวผมและทีมผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองกระผมรู้สึกว่าผู้ปฏิบัติงานบุคคลอื่นๆมีความเป็นกันเองเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน อย่างสนิทสนมที่เวลาการทำงานกร่วมมือกันจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถช่วยกันแก้ปัญาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด

สำหรับตัวผมกับตำบลมีความรู้สึกว่าทางตำบลนั้นให้ความร่วมมือกับโครงการนี้เป็นอย่างมากจากการสังเกตุมาจากการให้ข้อมูล การให้สัมภาษณ์และการเข้าร่วมอบรมทั้งสามรอบ รวมไปถึงผู้นำในชุมชนก็ได้มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย  ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ความร่วมมือโดยจัดสรรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในตำบลในการอบรมแต่ละรอบ

ตัวผมนั้นขอขอบคุณทาง อว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ที่ได้เห็นถึงโอกาสของการพัฒนาชุมชนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู