กระผมนายกิตติ สรรพอำไพ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับเดือนธันวาคม เป็นการจัดการอบรมในด้านการเงินและการใช้ social media ในการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ด้วยการสอนใช้ระบบเพจ Facebook  สำหรับการวางแผนทางการเงินในการทำธุรกิจ 

การวางแผนการเงินธุรกิจ คืออะไร

การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจ คือ การจัดการเกี่ยวกับการได้มาและใช้ไปของเงินทุน เพื่อสร้างมูลค่าของกิจการให้อยู่ในระดับสูงสุด ในมิติทางการเงินกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนทั้งสิ้น โดยอาจเป็นการได้มาหรือใช้ไปของเงินทุน เช่น การซื้อเครื่องจักรใหม่ การกู้เงินจากธนาคาร การเพิ่มทุน

วิธีการจัดการด้านการเงิน

 1. ต้องตรวจสอบสถานะเงินสดอยู่เสมอ

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ว่าบัญชีบริษัทมีเงินสดจำนวนเท่าไร มีกำลังเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบสถานะการเงินทุกสัปดาห์ เพื่อเราจะได้ทราบถึงจำนวนรายรับรายจ่าย รวมถึงเงินที่ยังคงค้างชำระเงินจากลูกหนี้หรือคู่ค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรานำมาวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการบริหารจัดการเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่ายต่อไปได้

 1. ทำการประเมินความเสี่ยงธุรกิจและเตรียมวิธีการรับมือ

ความเสี่ยง เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญ คุณจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนี้

 • เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากเข้าโดยไม่ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อลูกค้าหนีหายไปในขณะที่ยังมียอดหนี้ค้างชำระ
 • เมื่อลูกค้ามีปัญหาและยกเลิกการสั่งซื้อกระทันหัน

ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการรับมือและจัดการอย่างไรเพื่อให้กระทบกับการดำเนินธุรกิจน้อยและกระแสเงินสดน้อยที่สุด

 1. การบริหารสภาพคล่องกับทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน

หากธุรกิจของคุณมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือมีสินค้าค้างสต๊อกเป็นจำนวนมาก และเริ่มเก่าผุพังล้าหลังแล้ว การขายสิ่งเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินคือสิ่งที่ควรทำ รวมถึงสินค้าคงค้างในสต๊อก ยิ่งเก็บนานวัน สินค้าก็ยิ่งเก่า ตกรุ่น และมูลค่าจะลดลงตามไปด้วย

ดังนั้นการจัดกิจกรรมลดราคาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำ ถึงแม้ว่าการขายนั้นจะได้มาในราคาต่ำกว่ามูลค่าของสิ่งของ แต่ก็ย่อมดีกว่าที่จะปล่อยไว้จนสุดท้ายอาจจะไม่ได้รับอะไรกลับคืนมา(source:moneywecan.com)

(Facebook Fanpage) จุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ ที่กำลังมองหาหรือมีความสนใจในสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ออกไป เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โฆษณาสินค้า สร้างเพื่อติดตามดาราหรือตั้งเป็นแฟนคลับ เผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์และบริการต่างๆ ในเชิงธุรกิจได้ และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และเป็นอีกช่องทางที่เข้ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนโลกออนไลน์

การสร้างแฟนเพจ Facebook

 1. สมัครสมาชิก Facebook
 2. ไปที่การสร้างเพจ
 3. ตั้งชื่อเพจ ชื่อธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเอง
 4. ไปที่วิธีการตั้งชื่อแฟนเพจและการเลือกหมวดหมู่
 5. การตกแต่งเพจ การเพิ่มรูปโปรไฟล์ การเพิ่มรูปหน้าปก
 6. การตั้งค่าเพจ
 7. ดูข้อมูลทั่วไปบนเพจ
 8. สามารถโพสต์สินค้า และรูปภาพ

อื่นๆ

เมนู