ชื่อบทความ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์ประจำปี
สถานที่ : ณ วัดประชาสมนึก ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เขียน : นางสาวศศิวัลย์ รัตน์ประโคน


ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดประชาสมนึก ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ทีปะปนกับพิธีกรรมของศาสนาพุทธ โดยอ้างถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่นางสุชาดา ได้ปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระโคตมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ ถือกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นของทิพย์ เมื่อได้จัดทำขึ้นจึงเรียกว่า ข้าวทิพย์

ประวัติ ประเพณีกวนข้าวทิพย์มีที่มาจากครั้นสมัยพุทธกาล โดยนางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวาย         พระโคตมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน ในประเทศไทยประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นพระราชพิธีที่กระทำกันในเดือนสิบ

พิธีกรรม ในแต่ละท้องที่ของภูมิภาค มีพิธีในการกวนข้าวทิพย์ คล้ายคลึงกัน โดยสามารถสรุปได้ว่า เริ่มแรกจะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา บริเวณที่จะกวนข้าวทิพย์อาจจะทำเป็นปะรำพิธี โดยโยงด้านสายสิญจน์จากพระพุทธรูปมายังปะรำพิธี ซึ่งวงด้านสายสิญจน์เป็นสี่เหลี่ยมุมตั้งฉัตร 7 ชั้น ขันหมากเบ็งเป็นเครื่องสักการะบูชา วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบปกติเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ซึ่งใช้ในการกวนข้าวทิพย์ที่ชาวบ้านนำมารวมเตรียมไว้จะประกอบด้วยน้ำนมข้าว ถั่วทุกชนิด และพืชหรือผลผลิตจากพืชทุกชนิดที่ใช้ทำขนมได้ นำมารวมกันเป็นข้าวทิย์ กวนโดยพรหมจารี ระหว่างกวน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเสร็จแล้วนำไปถวายพระสงฆ์ และให้ประชาชนรับประทาน

ซึ่งโดยวัดประชาสมนึก ตำบลตะโกตาพิ จะจัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งกิจกรรมกรรมก็จะประกอบไปด้วยการกวนข้าวทิพย์ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และเขตใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาร่วมประเพณีในครั้งนี้ และในวันรุ่งเช้าก็จะมีการตักบาตรเทโว โดยประชาชนก็จะจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตร และทางวัดก็จะแจกจ่ายข้าวทิพย์ให้แก่ประชาชนที่มาทำบุญตักบาตรนำไปรับประทาน


   

   

   


 

Tags:

อื่นๆ

เมนู