ข้าพเจ้านางสาวสุภัทรา อินพิทักษ์ ภาคนักศึกษา ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร ID09 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมในหมู่บ้านชัยพัฒนา หมู่ 6

ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564

จากการสำรวจหมู่บ้านชัยพัฒนาเพิ่มเติม ประชาชนได้มีการทำการปลูกผักและพืชผลทางการเกษตรโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหมู่บ้าน อยู่ติดกับโรงงานผลิตยางพารามีเสียงดังรบกวนชาวบ้านและมีกลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางพาราจึงเกิดมลพิษทางอากาศและทางเสียง ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนตามมา

 

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู