การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายคอด บัติประโคน ภาคประชาชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นสิ่งที่สำคัญ ทุกพื้นที่จึงมีมาตรการในการป้องกัน ควบคุม ตามบริบทของตัวเอง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันหนักขึ้นทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมากทำให้การรักษาไม่ทั่วถึง ทางจังหวัดเลยออกมาตรการรับผู้เสี่ยงที่ติดเชื้อโควิดหรือยังไม่ติดแต่ประสงค์จะกลับบ้านเกิด ทางตำบลได้ทำการเปิดศูนย์รองรับในการกักตัว 14 วัน มีการคัดกรองโรค ประเมินความเสี่ยงและการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ หากตรวจพบเชื้อก็จะทำการส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลอำเภอต่อไป ในการกักตัว 14 วันนี้ มีการดูแลเรื่องอาหารการกินที่พักที่อยู่อาศัยจากผู้นำชุมชนตำบลเป็นอย่างดี และมีประชาชนบางส่วนร่วมบริจาคอาหารน้ำและสิ่งของอื่นๆ อีกมากมายให้กับศูนย์กักตัวของตำบล

องค์การอนามัยโลก ประกาศ โรคโควิด 19 เป็นโรคระบาดที่กระจายทั่วโลก (Pandemic) เป็นโรคที่มีความยากที่จะกวาดล้างให้หมดไป เพราะกระจายระบาดไปเกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้ว โควิด 19 จึงจะอยู่กับเราไปอีกนาน จนกว่าเราจะมีวัคซีนในการป้องกัน ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรค เป็นหนึ่งในวิธีการควบคุม ที่จะลดการสูญเสีย ต่อมนุษย์ ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

รูปปฏิบัติงาน

Tags:

อื่นๆ

เมนู