ข้าพเจ้านางเรียม นวลคะนึงได้รับผิดชอบ หมู่7 บ้านโคกกระชาย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และศูนย์ต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มการปลูกผักสวนครัวแบบไร้สารเคมี

ตลอดจนการไปเป็นจิตอาสาเวรยามดูแลผู้กักตัวผู้เสี่ยงโควิทที่ศูนย์กักตัววัดป่าบ้านโคกเห็ด ช่วยดูแลและบริการตามหน้าที่รับผิดชอบ

ในส่วนของการอบรมการทำเตาเผาถ่านไร้ควัน และให้ความรู้แก่ผู้มาเข้าร่วมอมรม ทั้งเรื่องการสร้างเตาเผาถ่าน การเผาถ่าน และการทำรูปแบบบรรจุถ่าน เป็นต้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู