1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพและวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและลงพื้นที่การเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ID09(2) ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพและวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและลงพื้นที่การเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้านางสาวสรธัญ นาคประโคน ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพและวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและลงพื้นที่การเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

 

 

การทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ

วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิต

ถังหมัก ที่มีฝาติดสนิท

น้ำตาล สามารถใช้ได้ทุกชนิด

พืชชอบน้ำทุกชนิด

แผ่นพลาสติกขาวหรือใส

จุลินทรีย์ หรือ EM

ลักษณะส่วนผสม

    พืชสด  หมายถึง  พืชกินได้  และวัชพืช  ที่มีลักษณะสดใหม่  สมบูรณ์  โตเร็ว  ไม่มีโรค  ใช้ทุกส่วนของพืช  ใช้พืชหลายๆอย่างดีกว่าอย่างเดียว เช่น ผักบุ้ง  ผักตำลึง  ผักปลัง  ผักกระถิน  ผักขมหนาม  หญ้าขน ฯลฯ

    ผลไม้  ได้ทั้งสุกและดิบ  ใช้ได้ทั้งเนื้อ  เปลือก  เมล็ด  เช่นมะละกอ  ลูกตาลสุก  กล้วยสุก  สับปะรด  ฟักทอง  มะม่วง  ผลตำลึง  ชมพู่  ฝรั่ง ฯลฯ

    เนื้อสัตว์  ได้แก่  หอยเชอรี่  ปลาสด  ปู  หนอน  แมลงต่างๆ  โดยใช้ทุกส่วน  ได้แก่  เปลือก เนื้อ  เลือด  เมือก  พุง  เกร็ด  ไข่  ฯลฯ

    จุลินทรีย์  (ตัวเสริม)  ได้แก่  ยาคูลย์  โยเกริ์ต  กระทิงแดง  รำละเอียด  หรือจุลินทรีย์ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด (อีเอ็ม), พด.2  ฯลฯ

วิธีการทำ

เตรียมถังและนำพืชชอบน้ำทุกชนิดเทลงไปในถัง จากนั้นเทกากน้ำตาลและจุลินทรีย์หรือ EM ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากนั้นเทลงไปในถังหมักเสร็จแล้วนำแผ่นพลาสติกขาวหรือใสมาปิดปากของถังหมักจากนั้นปิดฝาถังหมักแล้วนำไปเก็บหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์

 

 

การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิต

ถังหมัก ที่มีฝาติดสนิท

น้ำตาล สามารถใช้ได้ทุกชนิด

ไข่ไก่

หอมแดง

กะปิ

ผงชูรส

น้ำปลา

น้ำปลาร้า

น้ำตาล

แผ่นพลาสติกขาวหรือใส

จุลินทรีย์ หรือ EM

วิธีการทำ

ไข่ไก่ 7 ฟอง นำไข่และเปลือกตีเข้าด้วยกันจากนั้นแล้วคนให้เข้ากันใส่กะปิลงไป 3 ช้อนครึ่งลงไปคนกับไข่ จากนั้นกะปิละลายเข้าด้วยกันกับไข่แล้วใส่ผงชูรสลงไป 7 ช้อน ลงไปคนให้เข้ากันน้ำปลา 7 ช้อน น้ำปลาร้า 14 ช้อน น้ำตาล 14 ช้อน คนให้เข้ากันจากนั้นเอาหอมแดงไปปั่นให้ละเอียดหรือตำให้ละเอียดจากนั้นนำทุกอย่างที่ผสมเข้ากันหมดแล้วกรอกใส่ขวดหมักไว้ประมาณ 7 วันหรือ 1 สัปดาห์

 

ลงพื้นที่การเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลตะโกตาพิ ได้มีการใช้สถานที่ของวัดในตำบลตะโกตาพิ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ให้กับชาวบ้านที่มาจากต่างจังหวัด โดยการแบ่งพื้นที่ในวัดใช้ในการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีทั้งหมด 4-5 จุดและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแต่ละจุดมีผู้กักตัวประมาณ 35-40 คน ทั้งนี้มีผู้ดูแลคือ อสม. และ อบต. มีหน้าที่ช่วยการกำกับดูแลช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ที่เดินทางมาจากทางต่างจังหวัด เพื่อที่จะเข้ามากักตัว และมีการจัดทำการระดมทุนชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ทุนมาซื้อกับข้าวและน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้กักตัวได้รับความสะดวกสบายในการอยู่กักตัวภายใน 14 วัน เป็นไปอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู