1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2)การทำหน้ากากป้องกันโควิด 19(เฟสชิว) ทำเจลแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ให้กับสถานที่กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID09(2)การทำหน้ากากป้องกันโควิด 19(เฟสชิว) ทำเจลแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ให้กับสถานที่กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

             ข้าพเจ้านางสาว กนิษฐา กะรัมย์ บัณทิตจบใหม่ ได้ทำหน้ากากป้องกันโควิด 19(เฟสชิว) ทำเจลแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ให้กับสถานที่กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

             ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานได้ช่วยกันทำหน้ากาก face shield และเจลแอลกอฮอล์เพื่อที่จะนำไปมอบให้ยังกลุ่มสถานที่กักตัว และร้านค้าในตำบลตะโกตาพิ  ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานได้สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นทุกครั้ง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันโควิด 19  ขั้นตอนการทำมีดังนี้

1.การทำหน้ากาก face shield

อุปกรณ์

    1.พลาสติกใสขนาด A4 ( หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนและร้านขายผ้า )
จะมีความหนา 0.2 มิล กว้าง 21 cm ( ถ้าได้กว้างกว่านี้จะดีมาก ) ยาว 30 cm

    2.โฟมเอนกประสงค์  หนา 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว

    3. กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง หรือเทปเยื้อกาว กว้าง 1 นิ้ว

    4. กระดาษกาว กว้าง 1 นิ้ว

    5.ไม้บรรทัด

    6.แม็กซ์หนีบกระดาษ

    7.กรรไกรหรือมีดคัตเตอ

ขั้นตอนการทำ

    1.ตัดขอบพลาสติกให้โค้งมน

    2.ติดทเปกาว 2 หน้ากว้าง 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว

    3.ตัดโฟมหนา 1 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว

    4.ลอกเทปกาวออก

    5.แม็กซ์เย็บโดยหันด้านนอกออก

    6.ตัดยางยืดขนาด 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว

    7.เย็บยางยืดเข้ากับพลาสติก

    8.ติดเทปกาวกระดาษเพื่อความสวยงาม

    9.พับเทปกาวเข้ามาปิดแม็กซ์ด้านใน

       

       

2.การทำเจลแอลกอฮอล์

อุปกรณ์

    1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผล 60 มล. 1 ขวด (หาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป)

    2. กลีเซอรีน 15 กรัม ประมาณ 1 ขวดขนาดเล็ก (หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป)

    3. กระบอกฉีดยา หรือช้อนชาสำหรับตวง (หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป)

    4. ขวดปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ (หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป)

 ขั้นตอนการทำ

    1. เตรียมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% 60 มล.

    2. ตวงกลีเซอรีนครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มล. สำหรับหลอดฉีดยา

    3. จากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ ผสมลงในแอลกอฮอล์

    4. เขย่าส่วนผสมให้เข้ากัน

    5. แบ่งใส่ขวดที่เราเตรียมไว้

    6. ฉีดหรือพ่นลงบนฝ่ามือแล้วถูจนแห้ง หรือใช้ได้ตามอัธยาศัย

   

   

   

            ในส่วนของการลงพื้นที่ไปบริจาคน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ ให้ยังกลุ่มสถานที่กักตัวในตำบลตะโกตาพิ มีอยู่ด้วยกัน 3จุด ได้แก่ วัดป่าโคกกระชาย วัดประชาสมนึก วัดบ้านบาตร ซึงแต่ละจุดได้มีคนกักตัวเป็นจำนวนมากจึงทำให้ขาดแคลนน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและทีมงาน อสม. คอยดูแลผู้กักตัวเป็นอย่างดี และได้ทำตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และนอกเหนือจากนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงาน ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้ร้านค้าในตำบลตะโกตาพิ เพราะเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย

ภาพการปฏิบัติงาน

       

   

   

   

   

อื่นๆ

เมนู