1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2):การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID09(2):การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายคอด บัติประโคน ภาคประชาชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิค-19 ของประเทศไทยยังร้ายแรงและมีการแพร่กระจายเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง และทำให้ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่สีแดงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ2เข็ม จะต้องกักตัว โดยตำบลตะโกตาพิมีการคัดกรองโรคระบาดโควิด-19 จะต้องกักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการ โดยมีทั้งหมด 3 ศูนย์ ศูนย์ที่ 1 วัดประชาสมนึก ศูนย์ที่ 2 วัดป่าโคกกระชาย ศูนย์ที่ 3 วัดบ้านบาตร และเมื่อกักครบ14วันแล้ว จะมีแจ้งรับการฉีดวัดซีนทุกคน โดยทางเจ้าหน้าที่ประจำตำบลมีการจัดเวรในการดูแลผู้ที่เข้ากักตัวทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารการกินส่งข้าวส่งน้ำเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รวบรวมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้ศูนย์กักตัว

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  1. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
  2. สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้
  3. หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด
  4. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  5. รับวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
  6. ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  7. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์ โดยติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้แนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น

รูปปฏิบัติงาน

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู