ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ทางตำบลได้ทำการจัดสถานที่กักตัวให้แก้ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงมีการจัดเวรยามดูแลทั่วทุกจุดในตำบล และมีการตรวจวัดผู้กักตัวอยู่ตลอด

ส่วนในด้านจัดทำอุปกรณ์และเจลแอลกอฮอลล์ ทางเราได้ทำการนัดหมาย และจัดแจงการทำงานให้แก่ผู้ดำเนินงานทุกคนได้เรียนรู้และทำอุปกรณ์เพื่อป้องกัน รวมถึงการทำเจลแอลกอฮอลล์เพื่อไว้ใช้ และแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ทางเราได้นำเจลแอลกอฮอลล์ที่ทำไว้ และกาแฟ น้ำดื่ม ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้กักตัวในตำบลทั้ง 3 จุด เพื่อให้ผู้กักตัวไว้ใช้ล้างมือ และใช้ทำความสะอาดต่างๆ

Tags:

อื่นๆ

เมนู