1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

กระผมนายธนวันต์ เรือนประโคน บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิค 19 ของประเทศไทยร้ายแรงและแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะต้องกักตัว หรือผู้ใดที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แต่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มบุคคลผู้นั้นก็ต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่กักกันควบคุมโรคของตำบล โดยตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการคัดกรองโรคประเมินความเสี่ยงและการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการในรูปแบบพื้นที่กักกันโรคระดับตำบลจำนวน 3 จุด ศูนย์ที่ 1 วัดประชาสมนึก ศูนย์ที่ 2 วัดป่าโคกกระชาย ศูนย์ที่ 3 วัดบ้านบาตร โดย จะมี อสม. และเจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้านอยู่ดูแลแต่ละศูนย์ โดยกักตัว 14 วัน จะมีแจ้งรับการฉีดวัดซีนทุกคน โดยทางเจ้าหน้าที่ประจำตำบลมีการแบ่งเวรดูแลในอาหารการกินส่งข้าวส่งน้ำและการเป็นอยู่อย่างดีกระผมและทีมงานอาจารย์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รวบรวมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทำเจลแอลกอฮอล์ และน้ำ เพื่อบริจาคให้กับศูนย์กักตัวทั้ง3ศูนย์ และแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับร้านค้าในตำบลตะโกตาพิทั้งตำบล

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิค-19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ พร้อมทั้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ครบตามนัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความร้ายแรงของโควิค-19 ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู