ข้าพเจ้านางสาว กนิษฐา กะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจโควิด 19 และรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และอบรมการเผาถ่านไร้ควัน

         ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจเกี่ยวกับการฉีดวัคีนโควิด 19 และได้ร่วมเดินรณรงค์ให้กับชาวบ้าน ในโครงการ U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด กับกลุ่ม อสม. และทีมแพทย์ประจำตำบล จากการสำรวจพบว่าโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่มีความประสงค์ที่จะฉีดจึงได้ลงชื่อกับ อสม.ประจำตำบล แต่ก็มีบางส่วน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ไม่พร้อมที่จะฉีดเพราะกลัวจะมีผลขางเคียง แต่ทั้งนี้ได้มีทีมแพทย์ และ อสม.ได้อธิบายถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนให้ชาวบ้านฟัง จึงทำให้ชาวบ้านที่ไม่อยากฉีดเปลี่ยนใจมาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและส่วนรวม

        อุปสรรคในการเดินรณรงค์ครั้งนี้ พบว่ามีชาวบ้านส่วนน้อยที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน และมีบางคนรอวัคซีนตัวใหม่นอกเหนือจาก Sinovac  และประชาชนส่วนมากของหมู่บ้าน ไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อจากเหตุการณ์ โควิด 19

           การอบรมเผาถ่านไร้ควันให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ ทางทีมงานและอาจารย์ได้ตั้งจุดคัดกรองโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันโควิดเป็นอย่างดี ในส่วนของการอบรมชาวบ้านให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก ผู้บรรยายได้ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเผาถ่านไร้ควันอย่างละเอียด ทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้ และยังสอนภาคปฏิบัติให้ดูทีละขั้นตอนเพื่อที่จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น วัตถุดิบที่นำมาเผาก็เป็นกิ่งไม้ เศษไม้ เป็นวัตถุดิบที่หาง่ายซึ่งมีอยู่ทุกบ้าน จึงทำให้ประหยัดงบประมาณและไม่ทำให้เสียค่าใช้จ่าย แถมยังช่วยเพิ่มรายได้อีกช่องทางให้กับชาวบ้าน การเผาถ่านไร้ควันนับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยลดเวลาการผลิต ได้ถ่านที่มีคุณภาพสูง นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วยังใช้ประโยชน์ดับกลิ่นอับในห้องได้และยังช่วยลดมลภาวะให้โลกอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู