ข้าพเจ้านางสาวสรธัญ นาคประโคน เป็นบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่ไปรณรงค์สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดของโรคโควิด -19  รุกและคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและรวมพลังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติลดการระบาดของโรคโควิด -19 ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2564

 

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ออกรณรงค์และรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนรวมไปถึงการรวมพลังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อลดการระบาดของโรคโควิด -19 ในหมู่บ้านทุกหมู่ในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมลงพื้นที่ไปรณรงค์กับทีมแพทย์ประจำตำบลและทีม อสม. ประจำตำบลทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและทุกคนอย่างดีเป็นอย่างยิ่ง

จากการลงพื้นที่สำรวจและรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในครั้งนี้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การค้าขาย การทำมาหากิน และการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ จังหวัดต่าง ๆ หรือเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือแม้กระทั่งการหางานทำเพราะว่าช่วงนี้มีเชื้อโรคของโรคโควิด -19 ทำให้ชาวบ้านบางส่วนเกิดการตกงานแบบกระทันหันหรือต้องหยุดพักงานทำให้ไม่มีรายได้เข้ามาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว และมีชาวบ้านบางส่วนที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเกิดอาการไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะกลัวจะมีผลข้างเคียงตามข่าวสารที่ได้ฟังมาหรือได้รับรู้มา ทำให้เกิดอาการกลัวแต่ทั้งนี้ทีมแพทย์ประจำตำบลและทีม อสม. ประจำตำบลได้เข้าพื้นที่ไปให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัววัคซีนเพื่อทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อใจและมั่นใจในตัววัคซีนมากยิ่งขึ้น และมีชาวบ้านบางส่วนต้องการรอวัคซีนตัวอื่นหรือรอวัคซีนทางเลือกที่จะมีนำเข้ามาในประเทศไทยในไม่ช้านี้

 

 

ภาพผนวก

(ลงพื้นที่ไปรณรงค์สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดของโรคโควิด -19  รุกและคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและรวมพลังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติลดการระบาดของโรคโควิด -19 ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2564)

อื่นๆ

เมนู