ข้าพเจ้า นายณัฏฐวัชช์  บุญสวัสดิ์ กลุ่มประชาชน  ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่บ้านโคกกระชาย หมู่7  ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม01 02 และ16 เป้าหมาย หมู่บ้านโคกกระชาย หมู่7  ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

การประกอบอาชีพและการเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านโคกกระชาย ตำบลตะโกตาพิ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจหมู่บ้านโคกกระชาย ประชาชนส่วนใหญ่พบว่าอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม เช่น ทำนา,เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลา มีค้าขายบ้างการทำนาเป็นอาชีพหลักทำปีละ 1 ครั้ง การเลี้ยงสัตว์มี วัว, ควาย เลี้ยงเพื่อขายพันธ์ และจำหน่าย ไก่พื้นเมืองเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและกีฬาชนไก่และปลาเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค

ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้นช่วงนี้ผู้ชายออกไปทำงานก่อสร้างต่างจังหวัด คนที่อยู่บ้านมีคนแก่ แม่บ้าน และเด็กๆ ประมาณ 6 โมงเช้าจะทะยอยปล่อยวัว ควาย ออกไปเลี้ยงตามทุ่งนา ส่วนบ้านไหนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ไม่มีงานทำ ก็รอลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดส่งเงินมาให้  มีการปลูกผักไว้กินเองและมีการจำหน่ายบ้าง รวม8 ครัวเรือน ปลูกไม้ป่ายืนต้น 5 ครัวเรือน

อาชีพเสริมมีกลุ่มทอเสื่อกก 1 กลุ่ม หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมทำ จึงส่งลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัด  ร้านค้าในหมู้บ้านมีหลายร้าน ทุกร้านในหมู่บ้านอยู่ได้เพราะชาวบ้านช่วยกันอุดหนุน และคนในหมู่บ้านยังช่ยวกันพัฒนาความสะอาดของหมู่บ้าน หมู่บ้านจึงน่าอยู่ และความเป็นอยู่อาหารการกินก็ทำกินกันเองส่วนใหญ่จากวัถุดิบที่มีในครัวเรือน โดยไม่เดือดร้อนใคร

จุดแข็ง  คนในชุมชนสามารถทำอาหารรับประทานกันเองในครอบครัวได้เอง เลี้ยงสัตว์เอง และปลูกผักไว้กินเองได้

จุดอ่อน   ไม่มีอาชีพเสริมรายได้อาชีพพิเศษและสร้างรายได้ในครอบครัว และไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รูปภาพปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู