1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) การรณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน และการจัดอบรมการเผาถ่านไร้ควัน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

ID09(2) การรณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน และการจัดอบรมการเผาถ่านไร้ควัน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

ข้าพเจ้านางสาวสรธัญ นาคประโคน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน และอบรมการเผาถ่านไร้ควัน ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน

จากการลงพื้นที่สำรวจและรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในครั้งนี้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การค้าขาย การทำมาหากิน และการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ จังหวัดต่าง ๆ หรือเดินทางไปต่างประเทศได้ ส่วนที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเกิดอาการไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะกลัวจะมีผลข้างเคียง จึงทำให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับตัววัคซีน และมีชาวบ้านบางส่วนต้องการรอวัคซีนตัวอื่นหรือรอวัคซีนทางเลือก

ภาพลงพื้นที่

(ลงพื้นที่ไปรณรงค์สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดของโรคโควิด -19)

 

อบรมการเผาถ่านไร้ควัน ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมเผาถ่านไร้ควันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะมีชาวบ้านสนใจเป็นจำนวนมาก บรรยากาศในการอบรมและพิธีกรผู้บรรยายที่มาให้ความรู้นั้นต่างมีความรู้ความสามารถทำให้ชาวบ้านสนใจมากยิ่งขึ้น และชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมเป็นอย่างดี มีชาวบ้านเข้าร่วมอบรมและขอความรู้ในการทำเตาเผาถ่าน และสนใจที่จะเรียนรู้ในการผลิตเตาเผาถ่านด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก และยังได้นำความรู้ที่ได้มาจากการมาอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่นทำให้ตนเองมีรายได้เข้ามาได้หลากหลายช่องทางและยังจะสามารถสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในการทำถ่านอีกด้วย ทำให้มีรายรับมากว่ารายจ่าย เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการเผาถ่านนั้นสามารถหาได้ง่ายๆที่บ้านที่ป่าที่สวนหรือที่อื่น ๆ ที่มีกิ่งไม้ต่าง ๆ หรือเป็นต้นไม้ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นถ่านได้โดยที่ไม่ต้องซื้อวัตถุดิบที่ทำให้เสียรายได้เพิ่มขึ้นจากทางนี้

ภาพลงพื้นที่

(อบรมการเผาถ่านไร้ควัน ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

 

อื่นๆ

เมนู