ข้าพเจ้า นายคอด บัติประโคน ภาคประชาชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องโรค COVID-19 ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2564

จากการสำรวจของคณะทำงานร่วมกับรพสต.ตำบลตะโกตาพิได้ออกให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและประโยชน์ของการฉีดวัคซีดโดยประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจที่จะฉีดวัคซีนป้องโรคโควิด- 19 และมีประชาชนส่วนน้อยที่ยังไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีน แต่ทาง รพสต.ได้แจ้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลดีของการฉีดวัคซีนจึงทำให้มีหลายคนเปลี่ยนใจที่จะฉีด และมีบางกลุ่มยืนยันที่จะไม่ฉีดวัคซีนแน่นอน

ทางคณะทำงานและรพสต. ก็ได้แนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  1. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  2. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  4. ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  5. ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  6. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  7. หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การให้ข้อมูลแก่ประชาชนยังไม่เต็มที่เท่าไร หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

คอด บัติประโคน (ผู้ปฏิบัติงาน)

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู