Covid week ติดตามสถานการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด หมู่ 5 และ 10 ตำบลตะโกตาพิ

ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564

ปัญญา พวงประเสริฐกุล


             เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  ผู้ปฏิบัติงานและทีม ตำบลตะโกตาพิ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ และ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.ตะโกตาพิ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ 5 และ หมู่ 10  เคาะประตูบ้าน เพื่อเชิญชวนพี่/น้อง เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19   อีกทั้งได้มอบอุปกรณ์ ในการป้องกันโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ รพ.สต.ตำบลตะโกตาพิ

             จากการเดินรณรงค์ในพื้นที่ พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีน มีส่วนน้อย ที่ช่วงแรกให้การปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีน เนื่องจากมีความกลัว จากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน   เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำบลตะโกตาพิ ทั้งหมด ช่วยแนะนำพร้อมให้ข้อมูลประโยชน์และผลดีจากการฉีดวัคซีน  ชาวบ้านจึงให้ร่วมมือลงชลงทะเบียนชื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำบลตะโกตาพิ ได้ยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์จากโรงพยาบาล ได้วัคซีนป้องกันโควิด แล้วปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด  

            นอกจากนี้ ในการเดินรณรงค์ได้มีการแนะนำสำหรับผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลัง การฉีดวัคซีน เช่น  1) สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2) วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ   ซึ่งใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อสม. ของตำบลตะโกตาพิ ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลประโคนชัย

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกัน Corvid 19 และ อสม.ที่ทำการฉีดวัคซีน  แล้ว  จำนวน กว่า 20 ราย ของตำบลตะโกตาพิ พร้อมอัดคลิป รณรงค์เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid       สรุปรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. ชาวบ้านส่วนใหญ่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯ  แล้ว ซึ่งให้เหตุผล เช่น อยากให้สังคมกลับมาเหมือนเดิม การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจาย   
  2. มีเพียงส่วนน้อยยังรู้สึกกลัว และไม่มั่นใจที่จะฉีดวัคซีนฯ เนื่องจากได้รับข่าวสารตามสื่อต่าง ๆที่ได้รับผลกระทบอาการทางร่างกาย จากการฉีดวัคซีนฯ
  3. รอวัคซีนที่มีคุณภาพดีกว่า
  4. บางคนอยู่ระหว่างการตัดสินใจและศึกษาข้อมูลจากข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับ โควิด 19  

           จากการสัมภาษณ์  อสม. ผู้ที่ได้บการฉีดวัคซีน พบว่า บางคนไม่มีอาการอื่นหลังจากฉีดวัคซีน  บางคนมีอาการหลังฉีดวัคซีน เช่น รู้สึกง่วงนอน อ่อนเพลีย

            วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้นำอสม. หมู่ที่ 10 พบว่าชาวบ้านลงทะเบียนฉีดวัคซีนจากการณรงค์มีจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 70 %  และวางแผนจะมีการเดินรณรงค์รอบที่สองอีกครั้ง   และจากการสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 พบว่าชาวบ้านลงทะเบียนฉีดวัคซีนจำนวน 70 กว่าคน คิดเป็นร้อยละ 70 % เช่นเดียวกัน

จากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองจากโรคระบาดโควิด และป้องกันตนเอง ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
  2. สวมหน้ากากอนามัย
  3. อยู่ห่างจากผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม อย่างน้อย 2 เมตร
  4. ล้างมือบ่อย ๆ  หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ของสาธารณะ

              วันที่  29-30  ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด  พบว่า หมู่ที่ 10 มีจำนวน 7 ราย และ หมู่ที่ 5 มีจำนวน 1 ราย  ส่วนใหญ่ที่ย้ายมาจากกรุงเทพและจังหวัดชลบุรี (พัทยา) กลับบ้านมาจากสาเหตุตกงาน และต้องการลดค่าใช้จ่าย ส่วนน้อยที่กังวลกับการระบาดโควิด  แผนชีวิตที่ย้ายกลับมาบ้าน ทำอาชีพค้าขาย เกษตร แลรับจ้างทั่วไป  ส่วนความต้องการที่อยากได้รับ ต้องการเงินเยียวยา รองลงมาเงินดอกเบี้ยต่ำ และได้รับประกัน Covid  

                                                                                                 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 

ภาพสัมภาษณ์ ผู้นำ และ อสม.

ภาพสัมภาษณ์ ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

 

อื่นๆ

เมนู