ข้าพเจ้านายคอด บัติประโคน ภาคประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก การเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมาก ชีวิตคนในชนชุม จึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ถ้าปีไหน ฝนตกตามฤดูกาล พืชผลก็จะงอกงาม ถ้าปีใดแห้งแล้ง พืชผลก็จะเสียหาย คนในชุมชนก็จะเดือดร้อน มีข้าวไม่พอกิน ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อจะมาซื้อข้าวกิน ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของชุมชน ช่วงเดือนพฤษภาคมเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเริ่มทำนาไถนา หว่านข้าว เพราะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน เหมาะแก่การเริ่มทำการเกษตร และอาหารของคนในชุมชน ก็นำมาจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก เช่น พืชผักท้องถิ่น อย่าง ผักบุ้ง , ผักกระเฉด , ยอดอ่อนของผักต่างๆ เป็นต้น ทำให้สังคมในชุมชนไม่ต้องซื้ออาหารกิน เหมือนคนเมือง เท่านั้นยังไม่พอ สัตว์,แมลงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ก็สามารถใช้เป็นอาหารสำหรับคนชุมชนได้ ชาวบ้านมักหาแมลงอย่าง จิ้งหรีด , ตั้กแตน แล้วก็ยังหาปูนา , กบ , เขียด , กุ้งฝอย , ปลา เพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทานในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้เกิดอุปสรรคในการลงพื้นที่  ยังไม่สามารถสำรวจได้เต็มที่ หากมีขอผิดพลาดประการใดก็ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้

คอด บัติประโคน

ผู้ปฎิบัติงาน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู