1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน

ID09(2) โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายคอด บัติประโคน ภาคประชาชน  ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดเตรียมสถานที่อบรมในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 และได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนตำบลตะโกตาพิเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในตำบลตะโกตาพิ ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 31 คน  นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์มากมายที่ทำให้ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับถ่านชาโคลนไร้ควันที่มีคุณภาพสูง นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังใช้ประโยชน์ดับกลิ่นอับในห้องได้และยังช่วยลดมลภาวะให้โลกอีกด้วย การจัดอมรบในครั้งนี้ทำให้มีประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนสามารถนำความรู้นี้ไปสานต่อให้เกิดประโยชน์กับครัวเรือนได้อีกด้วย  ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขอขอบคุณทีมงานและคณะที่ร่วมเตรียมสถานที่และจัดการอมรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

 

รูปปฏิบัติงาน

 

                                       

 

                                         

Tags:

อื่นๆ

เมนู