การสร้างเตาเผาถ่านเพื่อนำมาใช้ประโยชน์สามารถทำได้เองง่ายๆ โดยแล้วแต่รูปแบบเตาที่เราต้องการ ถ้าต้องการให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าถ่าน ส่วนประกอบของเตาก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย

องค์ประกอบของเตาเผาถ่านแบบผลิตน้ำส้มควันไม้

1.ถัง 200ลิตร

2.ฝาปิดเตา

3.ช่องเชื้อเพลิง

4.ช่องป้อนเชื้อเพลิง

5.ปล่องระบายควัน

6.แหวนครอบล็อคฝาถัง

7.ตระแกรงเหล็ก

8.รูเติมน้ำส้มควันไม้

เตาเผาถ่านชนิดนี้อาศัยความร้อนโดยไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตา โครงสร้างจะเป็นระบบปิดสามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้

ดังนั้นถ่านที่ได้จึงมีคุณภาพสูง เกิดขี้เถ้าน้อย

ประโยชน์จากการเผาถ่าน ไม่ได้มีแค่ถ่านที่ได้จากการเผาเพียงเท่านั้น เรายังได้น้ำส้มควันไม้อีกด้วย ซึงประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้มีดังนี้

1.ใช้เป็นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพื้น เช่น ปลวก เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง หรือใช้เป็นสารขับไล่แมลง

2.ใช้เป็นสารจับใบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารอื่นๆ

การจัดจำหน่ายและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุ

ในส่วนการจัดจำหน่ายเราควรทราบเรื่องการตลาดว่าเราจะขายให้กับใคร เราอาจจะวางขายในชุมชนและโพสขายในช่องทางออนไลน์ เพราะในยุคสมัยนี้เวลามีข่าวสารหรือสิ่งที่เราต้องการซื้อหรือติดตาม ก็มักจะหาได้ไวในโลกโซเชียล และราคาควรที่จะจับต้องได้ง่ายเช่นกัน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุนั้น เราควรเลือกความเหมาะสมและดึงดูดผู้ซื้อ เพราะจะทำให้ผู้ที่พบเห็นมีความสนใจมากยิ่งขึ้น

 

ภาพการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู